Een landbouwhommel is een onbemand luchtvaartuig dat op de landbouw wordt toegepast om de productie van gewassen te helpen verhogen en de groei van gewassen te volgen. Sensoren en digitale beeldvorming kunnen landbouwers een rijker beeld van hun velden geven. Deze informatie kan van pas komen bij het verbeteren van de gewasopbrengst en de efficiëntie van de boerderij.

Agrarische drones laten boeren hun velden vanuit de lucht zien. Deze vogelvlucht kan vele problemen aan het licht brengen, zoals irrigatieproblemen, bodemvariatie en plagen en schimmelinfecties. Multispectrale afbeeldingen tonen een bijna-infraroodweergave en een weergave van het visuele spectrum. De combinatie toont de boer de verschillen tussen gezonde en ongezonde planten, een verschil dat niet altijd duidelijk zichtbaar is voor het blote oog. Aldus kunnen deze opvattingen helpen bij het beoordelen van gewasgroei en productie.

Daarnaast kan de drone de gewassen periodiek naar de wens van de boer onderzoeken. Wekelijks, dagelijks of zelfs per uur kunnen foto’s de veranderingen in de gewassen in de loop van de tijd weergeven, waardoor mogelijke “trouble spots” worden getoond. Na deze probleemgebieden te hebben geïdentificeerd, kan de boer proberen het gewasbeheer en de productie te verbeteren.

Landbouw inspectiedrone

Landbouw Drone in de toekomst


Er is veel ruimte voor groei met landbouwdrones. Aangezien de technologie voortdurend verbetert, zal ook de beeldvorming van de gewassen moeten verbeteren. Met de gegevens die drones opnemen van de gewassen, kunnen de boeren hun gewassen analyseren en gefundeerde beslissingen nemen over hoe te werk te gaan gezien de nauwkeurige gewasinformatie. Softwareprogramma’s voor het analyseren en corrigeren van gewasproductie hebben het potentieel om te groeien in deze markt. Boeren vliegen met een drone over hun gewassen, identificeren nauwkeurig een probleem in een bepaald gebied en nemen de nodige maatregelen om het probleem op te lossen. [1] Dit geeft de boer tijd om zich te concentreren op het grote plaatje van de productie in plaats van tijd te besteden aan het onderzoeken van hun gewassen. Wil je meer info over Landbouw Drones? ga dan naar customdrone.nl